SEPARATORY AMALGAMATU ISO DO SSAKÓW MOKRYCH PAL I ZAWÓR SPLUWACZKOWY

Hydrocyklon ISO 18 dla PAL 14-28-38 and 50 V.E.

Hydrocyklon ISO 18 (separator amalgamatu iso) dla PAL 14, 28, 38 i 50 V. E. z elektroniczną kontrolą poziomu amalgamatu

Pozycja 043532

Komponenty: wirówka, 1 Hydrocyklon, zawory ograniczające ciśnienie, panel sterowania.
Moc wyjściowa 0,25 kW - 2,8 A.
Testowane przez TÜV, zgodnie z normą ISO 11143.
W = 470 mm D = 400 mm H = 590 mm

Filtr spustowy spluwaczki

Filtr spustowy spluwaczki

Pozycja 021960

Spustowy filtr spluwaczki musi być przymocowany do unitów dentystycznych w przypadku, gdy separator amalgamatu jest zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu zakładu.
Komponenty: filtr spluwkowy, elektrozawór z magnesem, rozgałęźnik, rura aspiracyjna i płytka drukowana.
(Nie zawiera pneumatycznego wspornika końcówki i zaworu elektropneumatycznego)

Zawór końcowy centralnej instalacji

Zawór końcowy centralnej instalacji

Pozycja 203770

Zawór końca linii dla scentralizowanych instalacji.
Zawór końcowy uruchamia się, aby zwiększyć dopływ powietrza i opróżnić każdy syfon utrudniający regularne i stałe ssanie.