Aqua Plus

Pozycja 060942 - (4 butelki x 500 ml)

Koncentrat do roztworów dezynfekcyjnych do ochrony przed biofilmem i dezynfekcji rur doprowadzających wodę w urządzeniu stomatologicznym.
Zakres działania:
Rozcieńczanie przy 4%: działanie bakteriobójcze przeciwko Legionelli w ciągu 5 minut, działanie bakteriobójcze w ciągu 10 minut, działanie tuberkulidu w ciągu 10 minut, działanie grzybobójcze w ciągu 60 minut.
Certyfikaty i standardy:
Urządzenie medyczne klasy IIa
pr EN 13623
CEN13727
CEN 14348
CEN 13624

- Podręcznik
- Broszura
- Karta produktu
- Broszura
- Karta bezpieczeństwa