Odkażające tabletki antypieniące

Pozycja 040826 - (Opakowanie 10 pudełek - 50 tabletek / pudełko)

Odkażające tabletki antywpieniące do aspiratorów dentystycznych.
Zakres działania:
Dzienne działanie przeciwpienne i dezynfekujące.
Bakteriobójcze, Candidicide.
Certyfikaty i standardy:
Urządzenie medyczne klasy IIa
CEN 13727
CEN 13624

- Broszura
- Karta produktu
- Broszura
- Karta bezpieczeństwa